Dlaczego MY?
Zaproszenie do podjęcia studiów na specjalności:

MODERN GERMAN STUDIES
Studia o Niemczech Współczesnych

Charakterystyka studiów

Modern German Studies jest nową, interdyscyplinarną specjalnością łączącą elementy studiów międzynarodowych z wszechstronną wiedzą na temat współczesnych Niemiec. Punktem wyjścia przy tworzeniu tego innowacyjnego i unikatowego w skali ogólnopolskiej programu był fakt, iż RFN jest naszym najważniejszym sąsiadem oraz kluczowym partnerem gospodarczym. W XXI wieku Niemcy odgrywają również wiodącą rolę w polityce światowej i w strukturach Unii Europejskiej. Szeroko rozumiana współpraca z Niemcami zajmuje i będzie zajmowała w przyszłości strategiczne miejsce w polskiej polityce zagranicznej. Dla realizacji tej polityki na płaszczyźnie gospodarczej, politycznej ,kulturowej i społecznej nasz kraj będzie potrzebował dobrze wykształconych specjalistów. Kandydaci do pracy w tej dziedzinie powinni znać dobrze język niemiecki, posiadać rozległą wiedzę na temat stosunków polsko-niemieckich oraz niemieckiej gospodarki, prawa, polityki, kultury oraz historii najnowszej. Absolwent specjalności Modern German Studies będzie poszukiwanym specjalistą od relacji polsko niemieckich oraz ekspertem w sprawach rynku niemieckiego. Swoją wiedzą będzie mógł wykorzystać zarówno na polskim jaki na zagranicznym rynku pracy. W Łodzi, jak i całym województwie jest wielu inwestorów i pracodawców z Niemiec poszukujących tego typu specjalistów. Nasi absolwenci będą również pożądani jako pracownicy polskich firm współpracujących z partnerami niemieckimi.

Nasza specjalność różni się zdecydowanie od filologii germańskiej. Dlatego też nie koncentrujemy się wyłącznie na bardzo dobrym poznaniu języka, będącego w przypadku tradycyjnej germanistyki kluczem do badań nad literaturą, językiem czy kulturą. Nasza nowa specjalność daje studentom możliwość poznania Niemiec także na płaszczyźnie biznesowej, społecznej i prawnej. Jest to nowoczesne podejście do interdyscyplinarnego zrozumienia specyfiki RFN. Modern German Studies pozwolą studentom zgłębić specyfikę ustrojowo-polityczną, gospodarczą, społeczno-kulturową Niemiec oraz ich aktywność na arenie międzynarodowej i wkład w rozwój zjawisk integracyjnych w Europie. Dzięki takiej rozległej wiedzy nasi absolwenci będą mogli znaleźć zatrudnienie w bardzo różnych firmach oraz instytucjach działających na rzecz współpracy z Niemcami w Polsce i za granicą.

Modern German Studies to:

Nasze atuty: współpraca z zagranicą:

Nieodzownym elementem kształcenia na specjalności Modern German Studies jest współpraca z zagranicą oraz wymiana studentów – proponujemy m.in.: Podejmując studia na specjalności Modern German Studies możesz korzystać z bogatej oferty stypendialnej programu Erasmus+ (patrz: Współpraca międzynarodowa), DAAD (www.daad.pl) czy GFPS (www.gfps.org/stipendien). Ze względu na rozległe kontakty międzynarodowe nie tylko naszej Katedry, lecz także całego Wydziału, gdzie przywiązuje się dużą uwagę do umiejętności komunikowania się w językach obcych, studenci uzyskujący dobre wyniki w nauce mogą ubiegać się o stypendia na jednym z ponad 30 uniwersytetów w Unii Europejskiej. Program nauczania na specjalności Modern German Studies realizowany jest w oparciu o Europejski System Transferu Kredytów (ECTS), który umożliwia transfer zaliczeniowy punktów kredytowych z jednej uczelni do innej, również w kontekście międzynarodowym. Oprócz programów uniwersyteckich istnieje wiele innych możliwości współpracy naukowej w formie stypendiów, praktyk czy wymian międzyuczelnianych.

Ponadto regularnie organizujemy zagraniczne wyjazdy badawcze (patrz: Galeria), służące przede wszystkim nawiązywaniu nowych kontaktów, a ponadto pogłębianiu wiedzy o krajach niemieckiego obszaru językowego w aspekcie gospodarczym, historycznym, politycznym i społecznym. Pod opieką naukową pracowników KBN oraz przy wsparciu finansowym m.in. Dziekana WSMiP, Polsko-Niemieckiej Fundacji Młodzieży, DAAD zorganizowano kilka studenckich podróży studyjnych, w tym m.in.:Wszechstronna wiedza na temat RFN to podstawowa zaleta absolwenta specjalności Modern German Studies. Może on swobodnie oferować swoje usługi na rodzimym i zagranicznym rynku pracy, tym bardziej, że w dynamicznie rozwijającej się Łodzi jak i całym województwie nie brakuje inwestorów i pracodawców z Niemiec oraz polskich firmy z nimi współpracujących.