MODERN GERMAN STUDIES
STUDIA O NIEMCZECH WSPÒŁCZESNYCHZaproszenie dla kandydatów (Ulotka do wydruku)

MODERN GERMAN STUDIES - STUDIA O NIEMCZECH WSPÓŁCZESNYCH to specjalność organizacyjnie zarządzana i merytorycznie prowadzona przez pracowników Katedry Badań Niemcoznawczych, która jest samodzielną jednostką naukowo-dydaktyczną, działającą przy Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego. Powstała ona 15 lutego 1993 roku, w trakcie swojej wieloletniej działalności ewoluowała strukturalnie i personalnie, zaś obecnie specjalizuje się przede wszystkim w: W centrum zainteresowania pracowników Katedry Badań Niemcoznawczych znajduje się wiele interdyscyplinarnych tematów badawczych (patrz: Publikacje), z których zdecydowana większość dotyczy zagadnień współczesnych, tj. obejmujących okres po roku 1989, który zapoczątkował transformację ustrojową w wielu krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Do najważniejszych obszarów eksploracji naukowych należą: funkcjonowanie RFN w otoczeniu międzynarodowym, zjawiska i procesy zachodzące wewnątrz Niemiec, ich pozycja w Unii Europejskiej, bilateralne stosunki z Polską, Rosją, Francją i USA, a ponadto okres niemieckiej dwupaństwowości, badania nad dyktaturą komunistyczną i spuścizną byłej NRD. Katedra Badań Niemcoznawczych zwraca na siebie uwagę również intensywnymi badaniami naukowymi ukierunkowanymi nie tylko na RFN, lecz także państwa niemieckiego obszaru językowego (głównie Austrię), co znajduje odzwierciedlenie w powstających publikacjach, organizowanych konferencjach czy zaproszeniach kierowanych pod adresem studentów, a także specjalistów odwiedzających naszą jednostkę.
Już od ponad 20 lat Katedra Badań Niemcoznawczych oferuje własny program studiów - początkowo były to wyłącznie studia zaoczne (niestacjonarne), lecz chcąc wypełnić lukę w ofercie Uniwersytetu Łódzkiego w roku akademickim 2003/2004 zapoczątkowano prowadzenie zajęć na pięcioletnich magisterskich studiach dziennych, powołanych na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych. Z kolei w roku akademickim 2007/2008 Katedra Badań Niemcoznawczych przekształciła jednolite studia magisterskie (dzienne) w studia dwustopniowe (3 + 2, czyli licencjat i studia magisterskie) i tym samym rozpoczęła nauczanie zgodnie z założeniami Systemu Bolońskiego.
W roku akademickim 2015/2016 Katedra rozpoczyna nowy rozdział swojej historii, bowiem miejsce oferowanego z powodzeniem przez wiele lat „Niemcoznawstwa” zajmuje nowa, unikatowa w skali ogólnopolskiej specjalność: MODERN GERMAN STUDIES - STUDIA O NIEMCZECH WSPÓŁCZESNYCH . Jej program dostosowano do światowych trendów w szkolnictwie wyższym, które preferują studia interdyscyplinarne, skupiające wiedzę z zakresu wielu dziedzin: gospodarki, stosunków międzynarodowych, biznesu, prawa, ekonomii, kultury, mass mediów, komunikacji społecznej, politologii, filozofii czy socjologii. Dlatego też w dniu dzisiejszym możemy zaoferować naszym obecnym oraz przyszłym studentom m.in.:


Wszechstronna wiedza na temat RFN to podstawowa zaleta absolwenta specjalności Modern German Studies. Może on swobodnie oferować swoje usługi na rodzimym i zagranicznym rynku pracy, tym bardziej, że w dynamicznie rozwijającej się Łodzi jak i całym województwie nie brakuje inwestorów i pracodawców z Niemiec oraz polskich firmy z nimi współpracujących.Z A P R A S Z A M Y !!!