Konferencje

Katedra Badań Niemcoznawczych jako samodzielna jednostka naukowo-dydaktyczna sukcesywnie wdrażana w życie nowe tematy badawcze, które przekładają się nie tylko na powstawanie kolejnych publikacji, lecz owocują również organizacją licznych konferencji o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym.

Jak pokazują doświadczenia z lat ubiegłych (patrz: Galeria), na zaproszenie KBN odpowiadają krajowi oraz zagraniczni badacze zajmujących się szeroko pojętą problematyką Niemiec, Austrii i Szwajcarii, wśród których odnaleźć można niemcoznawców, germanistów, politologów oraz historyków. Nadrzędnym celem organizowanych przez Katedrę Badań Niemcoznawczych konferencji jest nie tylko umożliwienie naukowcom prezentacji wyników własnych badań, lecz także wymiana doświadczeń oraz chęć do pogłębienia dyskusji wokół tematów związanych z krajami niemieckiego obszaru językowego na płaszczyźnie historycznej, politycznej, kulturowej, społecznej i gospodarczej.

Wygłaszane referaty są każdorazowo opiniowane przez zewnętrznych recenzentów i składają się na punktowaną publikację pokonferencyjną (najczęściej o charakterze monografii), wydawaną drukiem przez renomowaną oficynę, jaką jest Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego (patrz: Publikacje).

Aktualne konferencje

Miło mi poinformować, iż Katedra Badań Niemcoznawczych będzie w przyszłym roku organizatorem IV. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. "25 lat niemieckiego zjednoczenia. Bilans ćwierćwiecza", która odbędzie się w Łodzi w dniach 21-22.04.2016 roku.

Zgłoszenia na konferencję przyjmowane są do dn. 15 stycznia 2016 roku na adres mailowy sekretarza: joanna_ciesielska@uni.lodz.pl

Szczegółowy opis planowanej konferencji: POBIERZ

Formularz zgłoszeniowy: POBIERZ

Archiwum konferencji