Pracownicy

Godziny otwarcia SEKRETARIATU:

PON. 09.30 - 14.00
WT. 09.30 - 13.30
CZW. 09.30 - 14.00

Profesorowie

prof. zw. dr hab. Krzysztof A. Kuczyński - kierownik Katedry

Adiunkci

dr Ernest Kuczyński
dr Maciej Paszyn
dr Agnieszka Kisztelińska-Węgrzyńska
dr Anna Patecka-Fraunenfelder
dr Joanna Ciesielska-Klikowska


Starsi wykładowcy

mgr Sylwia Plaugo-Wójtowicz

Wykładowcy

mgr Katarzyna Gruszczyńska

Sekretariat

Barbara Raczyńska
prof. zw. dr hab. Krzysztof A. Kuczyński Polsko-niemieckie stosunki kulturowe i polityczne XX wieku, dzieje Niemców łódzkich do 1945 roku
dr Ernest Kuczyński Historia RFN i NRD, Niemcy po roku 1945, kulturowe, społeczne i językowe aspekty stosunków polsko-niemieckich, zagadnienia językoznawcze oraz traduktologiczne, badania nad spuścizną byłej NRD, funkcjonowanie Urzędu ds. Akt Służby Bezpieczeństwa byłej NRD (BStU), Sprach-Workshops
dr Maciej Paszyn Działalność organizacji międzynarodowych, relacji gospodarcze, stosunki polityczne na świecie, historia Niemiec i Austrii, działalność i funkcjonowanie służb specjalnych
dr Agnieszka Kisztelińska-Węgrzyńska Historia dyplomacji, polityka zagraniczna Niemiec, historia relacji amerykańsko-niemieckich, stosunki austriacko – polskie po 1945 r.
mgr Sylwia Plaugo-Wójtowicz Komunikacja językowa.
Kurs zur Prüfungsvorbereitung
mgr Katarzyna Gruszczyńska Komunikacja językowa
Kurs zur Prüfungsvorbereitung
dr Joanna Ciesielska-Klikowska Historia stosunków niemiecko-francuskich, wyzwania Niemiec i integracji europejskiej, polityka, kultura i współczesne media niemieckie
dr Anna Patecka-Frauenfelder Relacje polsko-niemieckie, wzajemny wizerunek obu narodów, kultura (literatura, sztuka, muzyka, filozofia) krajów niemieckiego obszaru językowego
Barbara Raczyńska Sekretariat