Publikacje

Inicjatywy wydawnicze KBN UŁ

Rocznik Katedry Badań Niemcoznawczych UŁ „Niemcy–Austria–Szwajcaria”

„Rocznik Karla Dedeciusa: Dedeciana-tłumaczenie-recepcja”

„Carl und Gerhart Hauptmann-Jahrbuch“


Tomy pokonferencyjne

„Wizerunek Łodzi w literaturze, kulturze i historii Niemiec i Austrii”, Łódź 2005, ss. 219 (red. K.A. Kuczyński)

„Niemcy, Austria, Szwajcaria. Wyzwania z przełomu XX/XXI w.”, Łódź 2012, ss. 309 (red. E. Kuczyński / M. Tomczyk)

„Polityka - kultura - społeczeństwo. Niemcy, Austria, Szwajcaria w pierwszej dekadzie XXI wieku”, Łódź 2013, ss. 340
(red. E. Kuczyński / M. Tomczyk)„Niemcy, Szwajcaria, Austria na arenie międzynarodowej. Polityka - Kultura - Gospodarka", Łódź 2014, ss. 318
(red. E. Kuczyński / M. Tomczyk)


Wykaz ważniejszych publikacji pracowników Katedry Badań Niemcoznawczych UŁ (za lata 2004- 2016)


Pozycje zwarte

A. Kisztelińska–Węgrzyńska:
E. Kuczyński:
K. A. Kuczyński:
J. Ciesielska-Klikowska
A. Patecka-Frauenfelder

Artykuły w czasopismach (naukowych)

dr Joanna Ciesielska-Klikowska

dr Anna Patecka-Frauenfelder:
dr Agnieszka Kisztelińska-Węgrzyńska:
dr Ernest Kuczyński (wybór):
prof. Krzysztof A. Kuczyński (wybór):
dr Maciej Paszyn: