OPIS STUDIÓW LICENCJACKICH

Modern German Studies - Studia o Niemczech Współczesnych

PROGRAM STUDIÓW I. STOPNIA

WARUNKI PRZYJĘCIA NA KIERUNEK/SPECJALNOŚĆ (I stopień):

CHARAKTERYSTYKA SPECJALNOŚCI (I stopień):

Modern German Studies jest nową, interdyscyplinarną specjalnością łączącą elementy studiów międzynarodowych z wszechstronną wiedzą na temat współczesnych Niemiec. Punktem wyjścia przy tworzeniu tego innowacyjnego i unikatowego w skali ogólnopolskiej programu był fakt, iż RFN jest naszym najważniejszym sąsiadem oraz kluczowym partnerem gospodarczym. W XXI wieku Niemcy odgrywają również wiodącą rolę w polityce światowej i w strukturach Unii Europejskiej. Szeroko rozumiana współpraca z Niemcami zajmuje i będzie zajmowała w przyszłości strategiczne miejsce w polskiej polityce zagranicznej. Dla realizacji tej polityki na płaszczyźnie gospodarczej, politycznej ,kulturowej i społecznej nasz kraj będzie potrzebował dobrze wykształconych specjalistów. Kandydaci do pracy w tej dziedzinie powinni znać dobrze język niemiecki, posiadać rozległą wiedzę na temat stosunków polsko-niemieckich oraz niemieckiej gospodarki, prawa, polityki, kultury oraz historii najnowszej. Absolwent specjalności Modern German Studies będzie poszukiwanym specjalistą od relacji polsko niemieckich oraz ekspertem w sprawach rynku niemieckiego. Swoją wiedzą będzie mógł wykorzystać zarówno na polskim jaki na zagranicznym rynku pracy. W Łodzi, jak i całym województwie jest wielu inwestorów i pracodawców z Niemiec poszukujących tego typu specjalistów. Nasi absolwenci będą również pożądani jako pracownicy polskich firm współpracujących z partnerami niemieckimi.

Nasza specjalność różni się zdecydowanie od filologii germańskiej. Dlatego też nie koncentrujemy się wyłącznie na bardzo dobrym poznaniu języka, będącego w przypadku tradycyjnej germanistyki kluczem do badań nad literaturą, językiem czy kulturą. Nasza nowa specjalność daje studentom możliwość poznania Niemiec także na płaszczyźnie biznesowej, społecznej i prawnej. Jest to nowoczesne podejście do interdyscyplinarnego zrozumienia specyfiki RFN. Modern German Studies pozwolą studentom zgłębić specyfikę ustrojowo-polityczną, gospodarczą, społeczno-kulturową Niemiec oraz ich aktywność na arenie międzynarodowej i wkład w rozwój zjawisk integracyjnych w Europie. Dzięki takiej rozległej wiedzy nasi absolwenci będą mogli znaleźć zatrudnienie w bardzo różnych firmach oraz instytucjach działających na rzecz współpracy z Niemcami w Polsce i za granicą.

CO OFERUJEMY?